Följ HSB Riksförbund

Förslaget att konkurrensutsätta fjärrvärmen är bra anser HSB

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2011 16:20 CEST

- Den statliga utredningen om tredjepartstillträde, TPA-utredningen,  som presenterades idag måste studeras närmare eftersom den är omfattande. Men det är bra att den föreslår en lagreglering som innebär att monopolen bryts upp så att flera olika aktörer få full rätt att konkurrens på fjärrvärmemarknaden, säger Pernilla Bonde, förbundssekreterare på HSB Riksförbund.

- Det är något oväntat att utredningen har en förvissning om att det är helt möjligt att gå från en monopolmarknad till en marknad som är konkurrensutsatt i alla delar. Tidigare utredningar har redovisat tveksamheter i att fullfölja en sådan ambition, men den här utredningen tycks verkligen ha gjort en grannlaga genomgång, vänt på alla stenar och kommit fram till att det inte ska finnas något som hindrar att fjärrvärmemonopolen nu bryts upp, det är bra säger Pernilla Bonde.

- Vi kommer nu att jobba för att regeringen genomför utredningens förslag. Hur reformen genomförs i praktiken kommer att bli viktigt att bevaka. Avregleringen av elmarknaden skedde snabbt och okontrollerat, vilket medförde att konsumenterna inte fick tillräckligt inflytande över priserna trots konkurrensutsättningen. Det är viktigt att förändringen av fjärrvärmemarknaden nu sker successivt och kontrollerat så att eventuella nytillkommande problem kan justeras efter hand, säger Pernilla Bonde.

Bakgrund
Utredningen om tredjepartsaccess till fjärrvärmenäten (TPA), överlämnade i dag sitt betänkande till Näringsdepartementet. Fjärrvärmenäten förslås bli konkurrensutsätta och att det ska vara möjligt för fjärrvärmekunder att välja leverantör. I dag är fjärrvärme lokala monopol med en leverantör där leverantören bestämmer pris och andra avtalsvillkor. De senaste tio åren har priserna på fjärrvärme ökat kraftigt. Det gäller framför allt på orter där kommunerna sålt sina fjärrvärmeverk.