Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslaget att konkurrensutsätta fjärrvärmen är bra anser HSB

- Den statliga utredningen om tredjepartstillträde, TPA-utredningen,  som presenterades idag måste studeras närmare eftersom den är omfattande. Men det är bra att den föreslår en lagreglering som innebär att monopolen bryts upp så att flera olika aktörer få full rätt att konkurrens på fjärrvärmemarknaden, säger Pernilla Bonde, förbundssekreterare på HSB Riksförbund.

- Det är något oväntat att utredningen har en förvissning om att det är helt möjligt att gå från en monopolmarknad till en marknad som är konkurrensutsatt i alla delar. Tidigare utredningar har redovisat tveksamheter i att fullfölja en sådan ambition, men den här utredningen tycks verkligen ha gjort en grannlaga genomgång, vänt på alla stenar och kommit fram till att det inte ska finnas något som hindrar att fjärrvärmemonopolen nu bryts upp, det är bra säger Pernilla Bonde.

- Vi kommer nu att jobba för att regeringen genomför utredningens förslag. Hur reformen genomförs i praktiken kommer att bli viktigt att bevaka. Avregleringen av elmarknaden skedde snabbt och okontrollerat, vilket medförde att konsumenterna inte fick tillräckligt inflytande över priserna trots konkurrensutsättningen. Det är viktigt att förändringen av fjärrvärmemarknaden nu sker successivt och kontrollerat så att eventuella nytillkommande problem kan justeras efter hand, säger Pernilla Bonde.

Bakgrund
Utredningen om tredjepartsaccess till fjärrvärmenäten (TPA), överlämnade i dag sitt betänkande till Näringsdepartementet. Fjärrvärmenäten förslås bli konkurrensutsätta och att det ska vara möjligt för fjärrvärmekunder att välja leverantör. I dag är fjärrvärme lokala monopol med en leverantör där leverantören bestämmer pris och andra avtalsvillkor. De senaste tio åren har priserna på fjärrvärme ökat kraftigt. Det gäller framför allt på orter där kommunerna sålt sina fjärrvärmeverk.

Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden