Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB till storms mot dubbelbeskattningen

HSB samlar onsdag den 10 maj i Stockholm företrädare för bostadsrättssverige för att bland annat diskutera den orättvisa ”dubbelbeskattningen” av bostadsrätter, vad den innebär och vilka konsekvenser den får. Under en hel dag ska bostadspolitiken i Sverige granskas. Diskussionen kommer att ske bland annat med utgångspunkt från en ny rapport som kommer att presenteras om hur dubbelbeskattningen slår mot bostadsrättsföreningarna och vad det betyder för boendekostnaderna. HSB träffar träffar i samband med detta företrädare för riksdagspartierna för utfrågning. T ex kommer partiledarna Lars Ohly, (v) och Peter Eriksson (mp) att närvara under dagen för att svara på bostadsrättsinnehavarnas frågor. INBJUDAN PRESSTRÄFF - NY RAPPORT PRESENTERAS Media inbjudes till pressträff ONSDAG DEN 10 MAJ KL. 12:30 på HSB Riksförbund, Flemminggatan 41, Stockholm, med Gun Britt Mårtensson, ordförande i HSB. En ny rapport om hur ”dubbelbeskattningen” av bostadsrätter slår mot bostadsrättsföreningarna kommer att presenteras. HSB kommer också att presentera sin syn på bostadspolitiken inför valet vid träffen. För mer information vg kontakta: Press- och informationsansvarig Åke Johansson Mobil 070 - 648 89 66 Fakta HSB HSB är en bostadskooperation med 3844 medlemsföreningar, 535 357 enskilda medlemmar och 33 regionala föreningar med 3827 anställda. Vi är den aktör som har det bästa anseendet vad det gäller boendet. Våra kärnvärderingar; engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan är tydliga. HSB har alltid stridit för kvalitet i byggandet, hög lägenhetsstandard, genomtänkt arkitektur och god stadsplanering. Efter 80 år är visionen fortfarande - att på alla sätt skapa det goda boendet.

Ämnen

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden