Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya uppgifter om statens rekordintäkter från boendet

Nya beräkningar som HSB låtit utföra via uppgifter från Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket visar att boendet blivit en kassako av enorma mått för staten.

De nya beräkningarna presenterades av Kent-Olof Stigh, ordförande, HSB Riksförbund, när han deltog i ett seminarium vid Bostadsmötet i Gävle den 2 april.

Totalt hade staten 2006 intäkter på 102 miljarder kr jämfört med utgifter på 34 miljarder kr när det gäller boendet.

- Det är en snabb utveckling som pågår där boendet för varje nytt år levererar allt mer pengar till staten, sade Kent-Olof Stigh.

Han menade att det är orimligt att en välfärdssektor som boendet blivit en intäktsmaskin och efterlyste en mer nyanserad hållning från politikerna när det gäller att ta ansvar för den framtida bostadspolitiken.

- Idag finns det ingen som vet hur de ska bli möjligt att rusta upp hela miljonprogrammet trots att alla vet att det är nödvändigt. Enligt min mening borde man kunna diskutera t ex en halverad byggmoms för upprustning eftersom något måste göras, sade Kent-Olof Stigh

Så här fördelas intäkterna och kostnaderna till och från boendet enligt de nya uppgifterna:


Intäkter 2006, miljarder kr

Fastighetsskatt bostäder 17-18
Reavinstskatt 15
Förmögenhetsskatt 3,7
Stämpelskatt 9,5
Moms på byggande 15,8
Moms på förvaltning m m 22,9
Energi- och koldioxidskatt 17,8


Utgifter 2006, miljarder kr

Bostadstillägg pensionärer 7,5
Bostadsbidrag barnfamiljer 3,6
Ränte-och investeringsbidrag 1,9
Övriga utgifter 0,8
Skattelättnad för ränteavdrag 19,7


Källor: Egna beräkningar via uppgifter från Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket

Kontakt: Kent-Olof Stigh 0761 183 305, Åke Johansson, presschef 070 648 89 66

 

Ämnen

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden