Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Producentansvaret för återvinning fungerar inte

Boende får betala upp till tre gånger för återvinningen: som konsumenter, som hyresgäster och som skattebetalare. Fastighetsägare och kommuner står för merparten av kostnaderna, 1,5–2 miljarder kronor årligen, för återvinningen av förpackningar och returpapper. Felet är brister i regelverket och att producenterna utnyttjar det positiva miljöengagemanget, skriver representanter för hyresgäster, fastighetsägare och renhållningsverk på DN:s debattsida den 13 oktober. Den totala kostnaden för återvinningen är betydligt större än man tidigare känt till. Nya uppgifter indikerar kostnader i storleksordningen 1,52 miljarder årligen, vilket är två till tre gånger mer än vad som tidigare antagits. Hushållen och de boende får dels betala en stor del av återvinningen via hyran, i genomsnitt 769 kr per lägenhet och år, och dels via kommunernas renhållningsavgifter och skatter. När producentansvaret infördes för tio år sedan, var det med innebörden att kostnaderna för förbrukade varor skulle läggas på varans pris. Producenten skulle känna av den fulla kostnaden och anpassa sina produkter så att de blir bättre ur miljöhänsyn. - Vår undersökning visar att styrmedlet inte fungerar som det var tänkt, säger Mia Torpe, miljöchef på HSB Riksförbund. - Det är regelverket som brister. De flesta insamlingsmål nås, men det är till stor del är ett resultat av kommunernas och fastighetsägarnas insatser. Vi stödjer ökad återvinning och vill aktivt bidra till att utveckla och förbättra den. Men regelverket måste ändras så att principen om producenternas betalningsansvar fungerar i praktiken, säger Mia Torpe

Ämnen

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden