Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växla fastighetskatten mot en klimatskatt!

 

HSB, Riksbyggen och Naturskyddsföreningen lanserar ett förslag om att växla nuvarande skatter på boendet till en skatt som baseras på bostädernas miljöprestanda. Två utredningar om hur det kan gå till presenteras i Almedalen den 7 juli

Det behövs en reform som skapar starka motiv för att minska energiförbrukningen och att byta till energislag som kraftigt minskar miljöbelastningen. Det finns dessutom ett starkt stöd hos allmänheten för en sådan reform enligt en opinionsundersökning. Organisationerna har därför utrett frågan noga för att se om det också är ett genomförbart förslag och funnit att det är fullt realistiskt att växla nuvarande beskattning baserad på bostadshusens miljöprestanda. Utredningen kommer att redovisas på ett seminarium i Almedalen den 7 juli.

Växla om!
Om nuvarande boskatter ställs om blir det också lönsamt för fastighetsägaren att effektivisera energianvändningen, minska på utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten måste själv kunna påverka hur mycket man betalar genom att investera för ett bättre klimat. Den möjligheten finns inte alls idag. Tvärtom går nuvarande boendebeskattning ofta på tvärs mot samhällets klimatambitioner. Den som installerar en solenergianläggning eller energieffektiva fönster får höjt taxeringsvärde och ökad skatt (om man inte redan betalar 6 000 kr om året).

Sådan skatt finns redan på bilar
Idén att utveckla olika skatter till miljöskatter är inte ny. Vi har redan ett system med differentierad fordonsskatt på bilar och differentierad förmånsbeskattning av tjänstebilar som båda har stimulerat till fler miljöbilar. Att införa en klimatrelaterad fastighetsskatt innebär därför ingen dramatik när man hunnit vänja sig vid tanken. Det är ett förslag som ligger i linje med utvecklingen av den övriga beskattningen, där skatteväxling blivit en allt viktigare drivkraft. Dessutom finns det redan idag en rad skatte- och bidragsincitament som driver på miljöfrämjande åtgärder i bostadssektorn, vilket inte hindrar att ännu mer kan göras i den delen för att motverka klimathotet. Redan nuvarande energi- och koldioxidskatt har, om än tillsammans med andra ekonomiska styrmedel, lett till en dramatisk minskning av koldioxidutsläppen i fastighetssektorn. Jämfört med 1990 har utsläppen från bostäderna minskat med ungefär 70 procent, eller 5,5 miljoner ton koldioxid. Det är framför allt bytet från olja till förnybara bränslen som lagt grunden för denna goda utveckling.

- Det är vår gemensamma uppfattning att det förslag vi nu presenterar borde kunna få ett brett politiskt stöd. Våra politiker anser ju att vi på alla sätt måste arbeta för att komma till rätta med klimathotet, säger Kent-Olof Stigh, ordförande, HSB Riksförbund

 

Kontakt: Jan Hellman bostadspolitisk expert, HSB Riksförbund 0705 463011

 

 

 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm