Gå direkt till innehåll

Kategorier: bostadsjuridik

Behöver du generell juridisk rådgivning kring frågor kopplade till boendet? Då hjälper vi dig!

Behöver du generell juridisk rådgivning kring frågor kopplade till boendet? Då hjälper vi dig!

Såväl bostadsrättshavare som bostadsrättsföreningar kan ställas inför en rad olika juridiska frågeställningar som kan vara mer eller mindre komplexa. Det kan exempelvis röra frågor om ansvarsfördelningen vid en uppstådd vattenskada, funderingar kring andrahandsupplåtelse, föreningsstämmor, störningar i boendet, medlemskap i bostadsrättsföreningen och mycket mer.

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden