Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Rökning i hyresrätt och onormalt slitage

Rökning i hyresrätt och onormalt slitage

Det finns en skyldighet som hyresgäst att väl vårda lägenheten under hyrestiden. I detta ”vårdpliktansvar” finns även en skyldighet för hyresgästen att berätta för hyresvärden om eventuella skador eller brister i lägenheten som behöver åtgärdas, särskilt om de riskerar att bli värre utan åtgärd. Hyresvärden är i sin tur skyldig att underhålla lägenheten för att hålla den brukbar för ändamålet, lit

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden