Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av aviserat gasprisstöd. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas svårt av kraftiga prishöjningar. Nu behöver regeringen ge besked om dessa omfattas av gasprisstöd eller ej.

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Enligt 7 kap 17 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare efter uppsägning frånträda bostadsrätten under tre förutsättningar. Det ska ha fattats ett beslut om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, ett frånträde får inte vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar och uppsägningen ska ha skett inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjnigen.

Hushållen har fått ökade utgifter för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp. Bild: Johnér

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp

Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året – och gapet mellan kommunerna fortsätter växa. Boende i Mörbylånga, kommunen med högst sammanlagd taxa, betalar i snitt 2 874 kronor i månaden jämfört med 1 718 kronor månaden i Luleå, som har lägst kostnad. Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i hela landet, visar också på en stor

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden