Gå direkt till innehåll

Ämnen: Byggnadsindustrin, branschfrågor

Fastighetsägaransvaret och olika former av kriminell verksamhet i lokaler och lägenheter

Fastighetsägaransvaret och olika former av kriminell verksamhet i lokaler och lägenheter


En aspekt av fastighetsägaransvaret som av olika skäl hamnar i skymundan är hur kriminell verksamhet inom fastigheten ska hanteras och förhindras. Det är i och för sig naturligt, det är enklare för en fastighetsägare att förhålla sig till att fastigheten ska underhållas/skötas om än att agera på tips om att kriminell verksamhet pågår i deras lokaler eller lägenheter. Det kan vara svårnavigerat

Illustration över hur ett organiskt flödesbatteri kan se ut i fullskala.

Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala installeras i HSB Living Lab

Under 2024 installerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala på HSB Living Lab i Göteborg. Den nya batteritekniken baseras på organiska molekyler i stället för kritiska metaller och kan bli en betydande innovation inom området energilagring, som både är billigare och mer hållbar än dagens lösningar.
Flödesbatterier används idag som stationära en

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

De allra flesta bostadsrättsföreningar runt om i landet får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Föreningarna tar årligen emot en avisering om prishöjning eller annan förändring av fjärrvärmepriset från sin fjärrvärmeleverantör. De senaste två åren har prishöjningar om i snitt ca 20% skett på fjärrvärmemarknaden. Vad kan föreningen göra om den anser att det aviserade priset är för högt?

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden