Följ HSB Riksförbund

Pressmeddelanden 4 träffar

HSB välkomnar avdrag direkt för hushållstjänster

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2008 09:53 CEST

Idag föreslår regeringens hushållstjänstutredning enligt Ekot att den som köper hushållstjänster ska få skatteavdraget direkt på fakturan. Förslaget välkomnas av HSB som just nu utvecklar Bonära tjänster på många håll i landet.

Kommer Posten vägra dela ut post om det inte finns fastighetsbox?

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2008 13:02 CET

Ett flertal stora bostadsorganisationer frågar chefen för Posten Meddelande AB om Posten kommer att utnyttja möjligheten att inte dela ut post till hushåll som 2011 fortfarande inte har fastighetsboxar installerade

Bostadsorganisationer vill uppvakta regeringen om postboxar

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2007 11:30 CEST

Samtliga bostadsorganisationer som representerar flerbostadshusen, HSB, Riksbyggen, SBC, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen, begär idag att få uppvakta regeringen när det gäller beslutet från Post-och Telestyrelsen om att alla fastigheter måste utrustas med postboxar på fastighetsägarnas/de boendes bekostnad senast 1 januari 2011

Sex stora tidningsproducenter vill göra HSB:s nya tidning

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2006 12:16 CEST

I början av nästa år startar HSB sin nya medlemstidning som ersätter Vår bostad. Den kommer att heta Hemma i HSB och ges ut med 8 nummer per år. Målgruppen är samtliga 440.000 boende eller bosparande medlemshushåll i HSB, med dominans i storstadsområdena.

Dokument 3 träffar

HSB har lanserat en webbpanelen bland medlemmarna. Totalt ingår 1690 medlemmar i panelen. 1175 har svarat i denna undersökning vilket ger en svarsfrekvens på 69,5%. Den genomfördes 30 jan-5 feb i år. Panelmedlemmarna ombads svara på några korta frågor om hushållsnära tjänster och hantverkstjänster

I brev till Andreas Falkenmark, VD Posten meddelande AB, frågar bostadsorganisationerna om Posten kommer att unyttja sin möjlighet att vägra dela ut post från 2011 i fastigheter som saknar fastighetsbox och i stället hänvisa alla hushål att hämta sin egen post på postkontoret.

En opinionsundersökning från Synovate Temo visar att en stor majoritet av boende i flerbostadshus säger nej till Post-och Telestyrelsens påbud om att alla trapphus måste förses med fastighetsboxar och att posten inte längre delas ut i lägenhetsdörrarnas brevinkast.