Gå direkt till innehåll

Ämnen: Brott

Fastighetsägaransvaret och olika former av kriminell verksamhet i lokaler och lägenheter

Fastighetsägaransvaret och olika former av kriminell verksamhet i lokaler och lägenheter


En aspekt av fastighetsägaransvaret som av olika skäl hamnar i skymundan är hur kriminell verksamhet inom fastigheten ska hanteras och förhindras. Det är i och för sig naturligt, det är enklare för en fastighetsägare att förhålla sig till att fastigheten ska underhållas/skötas om än att agera på tips om att kriminell verksamhet pågår i deras lokaler eller lägenheter. Det kan vara svårnavigerat

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Den pågående våldsvågen har lett till ökad oro, inte minst för människor boende i bostadsrättsföreningar i de utsatta områdena. Med anledning av höstens händelser har antalet frågor kopplade till trygghet, folkbokföringsadress och medlemskap ökat. I det följande går vi igenom en bostadsrättsföreningens möjlighet att säga upp en bostadsrättshavare som har kopplingar till kriminalitet samt hur en st

Hyresavtal uppsagt till följd av familjemedlems kriminalitet - särskilt allvarlig störning

Hyresavtal uppsagt till följd av familjemedlems kriminalitet - särskilt allvarlig störning

Den 4 april kom en uppmärksammad dom från Svea hovrätt som resulterade i att två hyresgäster, en man och en kvinna, blev av med sitt hyresavtal till följd av att deras son skjutit en man till döds och allvarligt skadat en annan från loftgången till deras hyresrätt. Hyresvärden i det aktuella fallet sa upp hyresavtalet med flera olika uppsägningsgrunder varav den ena var särskilt allvarlig störnin

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden