Gå direkt till innehåll

Kategorier: bostadspolitik

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

“Startlån till förstagångsköpare bästa bostadsförslaget på många år”

Idag lämnade en statlig utredning om förslag om startlån till förstagångsköpare till bostadsminister Johan Danielsson. HSB välkomnar förslaget och förväntas sig att regeringen går vidare med förslaget.

Utredningen om “Förslag för att underlätta för förstagångsköpare” har idag den 4 april lämnat sina förslag till bostadsminister Johan Danielsson. Den särskilda utredaren, Eva Nordström, föres

Lunchseminarium 5/4: Hur hjälper vi förstagångsköpare in på bostadsmarknaden?

Lunchseminarium 5/4: Hur hjälper vi förstagångsköpare in på bostadsmarknaden?

Det blir allt svårare för unga och andra grupper att köpa en egen bostad. Den statliga utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden” ska i slutet av mars ge förslag på åtgärder som gör det möjligt för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Vi har bjudit in utredaren Eva Nordström som berättar om utredningens förslag. Därefter följer en debatt.

Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor

Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor

HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen om förlängning av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De tre organisationerna vill fortsatt underlätta genomförandet av föreningsstämmor i bostadsrättsföreningar, bland annat genom att tillåta poströstning, med tanke på coronapandemin.

Lunchseminarium 7/12: Valrörelsen – vad väntar unga med bostadsdrömmar?

Lunchseminarium 7/12: Valrörelsen – vad väntar unga med bostadsdrömmar?

Tuffa amorteringskrav, KALP-kalkyler och höga bostadspriser. Hindren är många för unga som står inför att köpa sin första bostad. Hittills har det saknats en sammanhållen bostadspolitik för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Nu går vi snart in i ett valår. Vad behövs för att få upp de bostadspolitiska frågorna på agendan och vilka lösningar krävs för att lösa problemen?

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden