Gå direkt till innehåll

Kategorier: bostadsfrågor

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

De allra flesta bostadsrättsföreningar runt om i landet får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Föreningarna tar årligen emot en avisering om prishöjning eller annan förändring av fjärrvärmepriset från sin fjärrvärmeleverantör. De senaste två åren har prishöjningar om i snitt ca 20% skett på fjärrvärmemarknaden. Vad kan föreningen göra om den anser att det aviserade priset är för högt?

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Den pågående våldsvågen har lett till ökad oro, inte minst för människor boende i bostadsrättsföreningar i de utsatta områdena. Med anledning av höstens händelser har antalet frågor kopplade till trygghet, folkbokföringsadress och medlemskap ökat. I det följande går vi igenom en bostadsrättsföreningens möjlighet att säga upp en bostadsrättshavare som har kopplingar till kriminalitet samt hur en st

IMY:s rapport om kamerabevakning: Vanliga misstag och råd för korrekt tillämpning

IMY:s rapport om kamerabevakning: Vanliga misstag och råd för korrekt tillämpning

Kamerabevakning är en mycket aktuell fråga och allt fler bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag vill använda det som ett verktyg för att göra sin boendemiljö säkrare. Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om förutsättningarna för att bedriva kamerabevakning i flerbostadshus samt vad som kan vara bra att tänka på innan kamerorna sätts upp. Integritetsskyddsmyndigheten presenterade i v

Nytt rättsfall gällande andrahandsupplåtelse av svårsåld bostadsrättslägenhet

Nytt rättsfall gällande andrahandsupplåtelse av svårsåld bostadsrättslägenhet

En bostadsrättsförening som har ställts inför ett juridiskt problem känner säkert till att det ofta inte finns ett uttryckligt svar eller lösning på den specifika situationen i bostadsrättslagen. Praxis är därför ett viktigt komplement till lagstiftningen eftersom det i rättsfall går att utläsa hur lagen ska tolkas och användas. Den 3 november 2023 kom ett intressant beslut från Svea hovrätt (H 10

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av aviserat gasprisstöd. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas svårt av kraftiga prishöjningar. Nu behöver regeringen ge besked om dessa omfattas av gasprisstöd eller ej.

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Enligt 7 kap 17 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare efter uppsägning frånträda bostadsrätten under tre förutsättningar. Det ska ha fattats ett beslut om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, ett frånträde får inte vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar och uppsägningen ska ha skett inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjnigen.

Hushållen har fått ökade utgifter för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp. Bild: Johnér

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp

Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året – och gapet mellan kommunerna fortsätter växa. Boende i Mörbylånga, kommunen med högst sammanlagd taxa, betalar i snitt 2 874 kronor i månaden jämfört med 1 718 kronor månaden i Luleå, som har lägst kostnad. Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i hela landet, visar också på en stor

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden