Gå direkt till innehåll

Kategorier: blogg

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Frånträdesrätt vid avgiftshöjning – Vad gäller?

Enligt 7 kap 17 § bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare efter uppsägning frånträda bostadsrätten under tre förutsättningar. Det ska ha fattats ett beslut om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, ett frånträde får inte vara oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar och uppsägningen ska ha skett inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjnigen.

Behöver jag föreningens tillstånd för att renovera?

Behöver jag föreningens tillstånd för att renovera?

Det är inte ovanligt att man som bostadsrättshavare ibland vill renovera eller ändra något i sin lägenhet. Kanske vill man göra en så pass stor ändring som att flytta kök eller badrum. Vid den typen av ingrepp krävs normalt sett tillstånd från föreningens styrelse. Här nedan ska vi gå igenom vid vilka situationer en bostadsrättshavare på förhand behöver inhämta föreningens tillstånd vid renovering

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden