Gå direkt till innehåll

Ämnen: Fastigheter, fastighetsförvaltning

Fastighetsägaransvar för lekplatser på bostadsrättsföreningars mark

Fastighetsägaransvar för lekplatser på bostadsrättsföreningars mark

Solen och värmen har förhoppningsvis kommit till oss för att stanna. Högre temperaturer medför ökat umgänge och lek utomhus på föreningars gårdar. Flera bostadsrättsföreningen har till de yngre boendes förtjusning upprättat lekplatser så som gungor eller rutschkanor på föreningens mark. Men vad innebär det och vilket ansvar medför det för en förening att ha en lekplats på dess mark?

Illustration över hur ett organiskt flödesbatteri kan se ut i fullskala.

Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala installeras i HSB Living Lab

Under 2024 installerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala på HSB Living Lab i Göteborg. Den nya batteritekniken baseras på organiska molekyler i stället för kritiska metaller och kan bli en betydande innovation inom området energilagring, som både är billigare och mer hållbar än dagens lösningar.
Flödesbatterier används idag som stationära en

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

De allra flesta bostadsrättsföreningar runt om i landet får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Föreningarna tar årligen emot en avisering om prishöjning eller annan förändring av fjärrvärmepriset från sin fjärrvärmeleverantör. De senaste två åren har prishöjningar om i snitt ca 20% skett på fjärrvärmemarknaden. Vad kan föreningen göra om den anser att det aviserade priset är för högt?

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Kan tidigare brottslighet påverka medlemskapsprövningen?

Den pågående våldsvågen har lett till ökad oro, inte minst för människor boende i bostadsrättsföreningar i de utsatta områdena. Med anledning av höstens händelser har antalet frågor kopplade till trygghet, folkbokföringsadress och medlemskap ökat. I det följande går vi igenom en bostadsrättsföreningens möjlighet att säga upp en bostadsrättshavare som har kopplingar till kriminalitet samt hur en st

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden